Geschiedenis

Sprak men over Maleiers dan sprak men over Twente, daar waar de meeste fokkers leefden.
Direct na de tweede wereldoorlog kwam de kleindierliefhebberij goed op gang en werden er weer vele tentoonstellingen georganiseerd. Het duurde echter nog tot 1960 dat zich een aantal prominente Maleierfokkers op zaterdag 3 september in café Markzicht te Almelo rond de stamtafel schaarden om te komen tot het oprichten van de Maleierfokkersvereniging. Na een tweetal jaren bleek enerzijds dat het geringe aantal Maleierfokkers nogal wat moeite had om de club op de gewenste manier te runnen, anderzijds waren het toenmalige fokkers van andere vechthoenderrassen die ook behoefte aan een speciaal club hadden. De voorzitter was de stimulerende kracht om te komen tot één grote vechthoenderspeciaalclub.

Zo werd in hetzelfde etablissement op 1 september 1964 besloten om voortaan als Vechthoender fokkers vereniging door het leven te gaan, met dien verstande dat alle fokkers van vechthoenders in groot en kriel van de in Nederland erkende rassen, lid konden worden van deze speciaal club. Moeilijkheid was echter dat op 13 december 1947 te Utrecht was opgericht de Vechthoenderfokkersvereniging en bij de toenmalige Raad van Beheer onder die naam te boek stond. De vaste kern van die speciaal club bestond alleen uit fokkers van Modern- en Oud Engelse vechtkrielen. De Vechthoendervereniging was taalkundig een foutieve naam, immers er was geen vereniging van vechthoenders maar van vechthoenderfokkers, maar die naam mocht niet gebruikt worden.

Na een aantal informele gesprekken en met de hulp van een aantal “dubbelleden” heeft het toenmalig bestuur van die andere speciaal club in een vergadering zeer sportief besloten om via de R v.b. afstand te doen van hun naam en voortaan als Modern- en Oud Engelse Vechtkrielenfokkersclub door het leven te gaan. De eerste clubshow onder de nieuwe naam werd gehouden op 14 t/m 16 januari 1965 in gebouw Odeon te Zwolle, georganiseerd door Plusiko. Het was direct al een succes, 124 voornamelijk grote vechthoenders vulden de kooien. Clubshows rouleerden door het land en dat wordt nog zo gedaan. In de gouden dagen van Plusiko en later de Gelre Show werden er vele malen met uitstekende resultaten clubshows ondergebracht. Oneto was en is altijd vaste prik. Het was ook op de Oneto 1989 dat op initiatief van de Vechthoenderfokkersvereniging, Speciaal clubs welke hun clubshow hielden, hun favoriete grote hoenders en krielhoenders naast elkaar in de kooien zagen opgesteld. Zo kan de speciaal club zich te midden van zijn rassen nog beter profileren.

Ook Avicultura en later de Noordshow zijn tentoonstellingen waar – als de VFV Clubshow wordt ondergebracht- een grote variant van vechthoenderrassen in groot en kriel te bewonderen viel en valt. Clubdagen werden afwisselend en met zeer veel plezier bij leden gehouden, naarmate het ledenbestand toenam werd dit onmogelijk en ging de voorkeur uit naar een gezellig café en/of restaurant met ruimten waar én vergadert én dieren besproken konden worden. Vele jaren werd de club dag gehouden in het oergezellige café de Pot te Markelo, hierna bij HCR Stegeman in het Gelderse Laren en thans bij het AKV clubhuis te Amersfoort. Begonnen werd met een ledenbestand van ruim 20 fokkers en groeide uit tot 110 anno 2018