Doel

Onze speciaal club is er, om fokkers en liefhebbers van vechthoenderrassen in groot en kriel te verenigen met als doel het instant houden, vermeerderen en verbeteren van deze markante hoenderrassen waaronder vele oer rassen, vaak behorende tot cultureel erfgoed van land van herkomst. Als speciaal club maken we ons sterk de populariteit van de vechthoenderrassen verder uit te dragen.

Het unieke van deze speciaal club is dat ze momenteel de grote verscheidenheid van 17 erkende rassen in vele verschillende kleurslagen behartigt. In tegenstelling tot andere speciaal clubs kan het rassenbestand behoorlijk worden uitgebreid omdat er nog vele verschillende niet erkende vechthoenders bestaan.

Om het doel te bereiken organiseren we elk jaar enkele activiteiten waar het stimuleren van de onderlinge binding tussen de fokkers en/of het bespreken/keuren van dieren ter bevordering van de uniformiteit en kwaliteit van raskenmerken en kennis van ras(sen) de voornaamste doelen zijn.

 Vechthoenders hebben een zeer belangrijke gemeenschappelijke factor:
Op de eerste plaats worden deze dieren op type beoordeeld, daarna spelen detailpunten en kleurslagen per ras een rol.