Wat organiseren we?

Activiteiten en Evenementen

Clubdagen en clubshow ’s en de hanenkeuringen zijn jaarlijks belangrijke terugkerende evenementen. Op de club dag is het officiële gedeelte de jaarvergadering en daarnaast wordt de meeste tijd besteed aan het gezamenlijk bespreken van één of meerdere clubrassen door keurmeesters en/of ervaren fokkers. Ook is die dag een mooie gelegenheid om onderling dieren uit te wisselen. De clubshow is er om in competitieverband zich te meten met elkaars dieren. Tevens kan mende huidige stand van zaken van elk ras bepalen. Om dit alles te animeren en te stimuleren wordt er elk jaar weer getracht voldoende en aantrekkelijke prijzen uit te zetten op de clubshow en ook op nagenoeg alle grote tentoonstellingen. De jaarlijkse hanenkeuring vind in het voorjaar plaats. Op deze keuring is een open keuring waar een ieder bij de keuring aanwezig mag zijn. Op deze keuring mogen niet erkende rassen/kleurslagen ingezonden worden. Alle hanen worden op de specifieke ras eigenschappen beoordeelt.

Bovendien wordt er doorlopend aandacht besteed hoe de instandhouding en/of ontwikkeling van het ras in het land van herkomst is. Kleine mode-wijzigingen kunnen meestal binnen de interpretatie van de standaardtekst plaats vinden. Grotere veranderingen zullen in goed overleg met de standaardcommissie besproken en aangevraagd dienen te worden. Ervaring heeft ons geleerd dat deze samenwerking uitstekend is. Ook wordt op het keurmeester congres door keurmeesters met jarenlange Vechthoender ervaring punten onder de aandacht gebracht die landelijk meer attentie c.q. betere aandacht verdienen. Omtrent het goedkeuren van in ons land nog niet erkende kleurslagen en rassen heeft de VFV een bemiddelende en adviserende taak. Bemiddelen met fokkers uit andere landen, waar ook ter wereld, wanneer het gaat om aanschaf en/of ruilen van materiaal en/of broedeieren is een steeds wederkerend gegeven binnen de VFV Adviseren wanneer het gaat om landelijke erkenning van een bepaalde kleurslag en/of ras wanneer fokkers daaraan behoefte menen te hebben. Een keer per 4 jaar (elk schrikkeljaar) wordt er een technische dag gehouden voor alle hoenderkeurmeesters. Op deze bijeenkomst wordt dan verder ingegaan op onze clubrassen en wel op hun specifieke kenmerken.